Kartacademy Club wedstrijden Kampioenschap

 

Wij organiseren naast de Kartscholen ook de clubwedstrijden. Het zijn club wedstrijden dus Fun staat bij ons voorop. wij zullen 6 keer per jaar een club wedstrijd organiseren op de kartbaan van Happy day's Grootebroek en Skagaventure Schagen

 

Bij iedere wedstrijd is er natuurlijk een podium en een dag winnaar. De beste rijder uit de zes wedstrijden word uiteindelijk kampioen. 

  

Klasse Licht

Bij een veld van maximaal 12 deelnemers. (VOL=VOL)

-Groep 1 - 5 min kwalificatie

-Groep 2 - 5 min kwalificatie

 

Dan wordt het als volgt ingedeeld.

Race Groep 1 nummers 1,3,5

Race Groep 2 nummers 2,4,6

 

-Race Groep 1

-Race Groep 2

 

Dan rijden de snelste 3 van beide kwalificatie races de A-finale en de laatste 4 B-finale 

 

-A Finale 

-B Finale

 

Klasse zwaar (minimaal 65KG)

5 Min kwalificatie

Race 1 

Race 2

 

De races duren ongeveer 15 minuten inclusief opstellen.

 

De karts worden iedere race volgens loting bepaald. 

 

Podium en punten telling is resultaat van de finale of a finale

 

 

De Wedstrijden vinden plaats op de Maandag avond/ woensdag avond en is voor iedereen mogelijk om deel te nemen. Wel raden we iedereen aan die nog geen of weinig ervaring heeft eerst deel te nemen aan onze kartschool.

 

 

Prijzen, Klasse, tijden en data

De kosten per clubrace zijn op beide locaties zijn €57,95 per race

 

Aanwezig zijn om 18:15 Uur

 

 

Data Kartacademy ClubKampioenschap 2020 

 

18-11-2020 Skagaventure Schagen AFGELAST

 

De kalender is onder voorbehoud en er kunnen wijzigingen plaatsvinden.

 

Wij hanteren twee klasse

-Licht (Maximaal 12 deelnemers per race) Rijder dient minimaal 1,40 meter groot te zijn

-Zwaar (Maximaal 6 deelnemers per race) In de klasse Zwaar geld een minimum gewicht van 65 KG, dit is rijder inclusief uitrusting, helm en eventueel inzetstoel. Dit wegen wij op de baan.

 

VOL=VOL

 

Inschrijf formulier

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Regelementen

Puntentelling

Positie / Aantal Punten

 • 1=50          
 • 2=44
 • 3=40
 • 4=38
 • 5=36
 • 6=35,5
 • 7=35
 • 8=34,5
 • 9=34
 • 10=33,5
 • 11=33
 • 12=32,5
 • 13=32
 • 14=31,5
 • 15=31
 • 16=30,5
 • 17=30
 • 18=29,5
 • 19=29
 • 20=28,5
 • 21=28
 • 22=27,5
 • 23=27
 • 24=26,5
 • 25=26

Vlaggen

GEEL:

Er is een gevaarlijke situatie ontstaan, de rijder moet rustig rijden en mag niet inhalen.

BLAUW:

Er is een snellere rijder achter u die voorbij moet laten.

FINISH:

Einde wedstrijd onderdeel. rijder dient de pits in te gaan.

ZWART:

Rijder is gediskwalificeerd en dient de eerst volgende doorkomst in de pits te stoppen.

Puntentelling

Positie / Aantal Punten

 • 26=25,5
 • 27=25
 • 28=24,5
 • 29=24
 • 30=23,5
 • 31=23
 • 32=22,5
 • 33=22
 • 34=21,5
 • 35=21
 • 36=20,5
 • 37=20
 • 38=19,5
 • 39=19
 • 40=18,5
 • 41=18
 • 42=17,5
 • 43=17
 • 44=16,5
 • 45=16
 • 46=15,5
 • 47=15
 • 48=14,5
 • 49=14
 • 50=13,5

Vlaggen

GROEN:

Einde gele vlag, wedstrijdonderdeel vervolgen

MATERIAAL:

De rijder dient de pits in te gaan binnen drie rondes en mag verder na herstel

WAARSCHUWING

Een overtreding is gezien door de wedstrijdleiding.

ROOD/GEEL

Er ligt olie, water of een andere gladde vloeistof op de baan.


Start procedure

Na het uitrijden van de pits eerst een opwarm ronden. daarna opstellen en starten.

 

Stilstaande start: de rijders rijden vanuit de pitstraat naar de van tevoren aangekondigde plaats van opstelling. De rijders begeven zich vervolgens op aangeven van de Wedstrijdleiding naar hun startplaats. De start vindt vervolgens plaats zoals in de briefing bekendgemaakt (keuze uit gebruik van startlichten dan wel Nederlandse vlag).
 
Opmerking: Indien er gebeurtenissen plaatsvinden die een uitstel dan wel het afbreken van de start rechtvaardigen, kan de Wedstrijdleiding deze maatregel toepassen en zal er een herstart plaatsvinden.
 

Kleding

Het dragen van de volgende, in goede staat verkerende kleding is voor iedere rijder verplicht:

1. Kartoverall; lichaam, armen en benen bedekkend. Kleding die door deelnemende banen ter beschikking wordt gesteld mag worden gebruikt. Aanbevolen wordt gebruik te maken van een volgens de normen van de FIA-CIK Level 1 of  2 gehomologeerde kartoverall. Het is niet toegestaan andere kledingstukken over de kartoverall te dragen.

2. Helm; zogenaamd integraalmodel en voorzien van een goedwerkende sluiting en vaste kinbescherming, goedgekeurd overeenkomstig ECE keuring. Het ECE-keurmerk moet goed zichtbaar aanwezig zijn op de kinband of in de binnenvoering van de helm. Er mag er tijdens de indoorwedstrijden uitsluitend gebruik worden gemaakt van een zogenaamd helder vizier (niet-gekleurd en niet voorzien van een gekleurde coating).

3. Schoenen; schoenen welke de enkels omsluiten en deze afdoende beschermen.

4. Handschoenen; handschoenen waarbij de gehele hand en pols bedekt moeten zijn.

5. Body- en Nek protectie: voor rijders jonger dan 16 jaar zijn Body- en Nekprotectie verplicht. De Bodyprotectie dient onder de kartoverall te worden gedragen. De Bodyprotectie en Nekprotectie moeten in onbewerkte en goede staat verkeren. Een en ander ter beoordeling van de Wedstrijdleiding.
 
Indien door een rijder gedragen kleding naar mening van de Wedstrijdleiding niet aan vorenstaande eisen voldoet, kan deze van (verdere) deelname aan de wedstrijd worden uitgesloten.

 

Kleding Nodig? Geef van te voren een berichtje en wij nemen het mee naar de baan om te passen. www.kartsandparts.nl
 
 

Hoe te handelen bij een defecte kart

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:  De kart raakt defect en de pitstraat kan niet meer rijdend worden bereikt; de rijder brengt zijn kart tot stilstand op een naar omstandigheden zo veilig mogelijke plaats.  Er wordt niet over de baan gelopen/gerend. Uitsluitend onder begeleiding van een official mag er over de baan worden gelopen teneinde een vervangende kart aan te wijzen. Door de official in het belang van de veiligheid gegeven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.  In de pitstraat staan een of meer reservekarts opgesteld. Door de Wedstrijdleiding wordt de eerste van deze reservekarts toegewezen.
 
 De kart raakt defect en de pitstraat kan rijdend worden bereikt; de rijder rijdt stapvoets de pitstraat in, waar hij op de wijze als vermeld onder a. een vervangende kart krijgt toegewezen. 
 
De heat wordt in beide gevallen vanuit de pitstraat voortgezet. Bij het uitrijden van de pitstraat dient de rijder de nodige voorzichtigheid te betrachten. De rijder mag de baan uitsluitend oprijden indien er een veilige situatie is en hij dit kan doen zonder andere rijders te hinderen. Hij wordt verantwoordelijk gesteld indien zich tijdens dit oprijden van de baan op die plaats een ongeval voordoet.
 
De toegewezen reservekart neemt de rest van de wedstrijd de plaats in van de vervangen kart. De vervangen kart kan na herstel - na het technisch baanpersoneel te hebben gehoord - terug worden geplaatst in de race, waarbij de toegewezen reservekart wordt vervangen. 
 
Het is nadrukkelijk verboden om de defecte kart verder over het circuit te duwen – bijvoorbeeld teneinde de pits straat te bereiken - tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de Wedstrijdleiding. Afwijking van de regel is alleen toegestaan ten behoeve van de veiligheid op de baan en ter beoordeling van de Wedstrijdleiding.

Vervanging van een kart in overige omstandigheden

Wanneer de Wedstrijdleiding van oordeel is, dat een kart onevenredig snel of langzaam is ten opzichte van de overige in de race ingezette karts, kan deze vervangen worden. De toegewezen reservekart neemt de rest van de wedstrijd de plaats in van de vervangen kart.  De vervangen kart kan na mogelijk gebleken defect en herstel - na het technisch baanpersoneel te hebben gehoord - terug worden geplaatst in de wedstrijd, waarbij de eerder toegewezen reservekart wordt vervangen

Inhalen

Deelnemende rijders zijn verantwoordelijk voor een goed verloop bij inhaalacties.  Indien rijders een of meerdere ronden achterstand oplopen ten opzichte van de inhalende rijder dient de ingehaald wordende rijder de inhalende rijder zo snel mogelijk op een veilige en duidelijke wijze te laten passeren.  Waarbij tevens de inhalende rijder de nodige voorzichtigheid en veiligheid in acht neemt.
 
De Wedstrijdleiding hanteert de Blauwe vlag;  Ter ondersteuning bij inhaalsituaties;  Bij gevaarlijke en of onwenselijke situaties. Een en ander ter beoordeling van de Wedstrijdleiding.

 

Bij een mislukte inhaal actie is in de meeste gevallen de aanvallende rijder verantwoordelijk, tenzij de wedstrijd leider anders beoordeeld. 

Botsen en gevaarlijk rijgedrag

Botsen en gevaarlijk rijgedrag zijn verboden. Beide situaties ter beoordeling aan de Wedstrijdleiding.
 

 

Onbehoorlijk/onfatsoenlijk gedrag

Onbehoorlijk c.q. onfatsoenlijk gedrag door rijders en/of begeleiders van rijders dan wel overige deelnemers of aanwezigen wordt op geen enkele wijze getolereerd. Een en ander ter beoordeling van de organisatie/Wedstrijdleiding. De Wedstrijdleiding/organisatie heeft daartoe de volgende extra mogelijkheden als strafbepaling:  Individuele verwijdering van de baan naar een door de Wedstrijdleiding te bepalen plaats voor de duur van 1 of 2 uur, of voor de resterende duur van de wedstrijd;  Onmiddellijke diskwalificatie, uitsluiting van de wedstrijd of een gedeelte ervan;  Uitsluiting van verdere deelname aan de kartacademy club wedstrijden.

Straffen

Voor overtreding van de regels uit dit reglement kunnen straffen worden uitgedeeld.  Straffen in de wedstrijden worden uitsluitend opgelegd ingeval de Wedstrijdleiding de overtreding zelf waarneemt.  De toewijzing en de eindbeslissing liggen telkens bij de Wedstrijdleiding.
 
De volgende straffen zijn overeenkomstig van toepassing 1. Diskwalificatie 2. Plaatsstraf 3. Tijdstraf 4. Waarschuwing.
 
1 DISKWALIFICATIE Hieronder wordt verstaan uitsluiting van (verdere)deelname aan de wedstrijd dan wel voor een enkele heat (Kwalificatie dan wel Selectieheat) of finale van een wedstrijd. Wanneer de straf wordt uitgesproken voor een enkele heat volgt bij een volgend incident met straf diskwalificatie automatisch een diskwalificatie voor de gehele wedstrijd.
 
2 PLAATSSTRAF Plaatstraffen worden gegeven in de vorm van een terugplaatsing in de eindstand van onderhavige heat met het aantal door de Wedstrijdleiding te bepalen plaatsen. 
 
Toelichting: er kunnen zich in een heat situaties voordoen waarbij een rijder een of meer andere rijders benadeelt, bijvoorbeeld met resultaat verlies van een of meerdere plaatsen in de heat of finale. De te bestraffen rijder kan dan een of meerdere plaatsen terug worden geplaatst in de eindstand van de heat of finale.

 

3 TIJDSTRAF Tijdstraffen worden gegeven in de vorm van tijd die bij de finish tijd worden bijgeteld. Hierdoor kunnen rijders (één of meerdere plaatsen verliezen) .
 

 4 WAARSCHUWING Een waarschuwing kan worden gegeven om een rijder te attenderen op een door hem gemaakte overtreding.  Een waarschuwing kan ten allen tijde worden gegeven in de in dit reglement genoemde situaties, met uitzondering wanneer diskwalificatie van toepassing is. Hiertoe wordt aan de betreffende rijder de Zwart/Witte diagonaalvlag getoond. Gelijktijdig kan hierbij een bord worden getoond met daarop het startnummer van de betreffende rijder. Ingeval van een waarschuwing kan door de Wedstrijdleiding iedere straf uit het reglement worden opgelegd. Bij een volgende overtreding in de betreffende wedstrijd kan de enkele straf waarschuwing niet meer worden gegeven. 

Eigen risico

Het deelnemen aan de wedstrijden is geheel op eigen risico en er is geen mogelijk tot aansprakelijk stellen van de organisatie